Zaštita okoliša
Zajednička želja i dugoročni cilj svih gostiju i zaposlenika marine te lokalnog stanovništva je uživanje u čistom moru i ljepoti našeg Zaljeva. Sudjelovanjem u aktivnom provođenju ovih pravila nam pomažete pri ostvarenju naših ciljeva, dok istovremeno sebi osiguravate ugodno mjesto za boravak te održavanje nižih cijena naših usluga.

Među postavljenim ciljevima našeg poslovanja, očuvanje okoliša je jedan od najvažnijih. Stoga aktivno provodimo mjere zaštite okoliša te redoviti nadzor i ispitivanja od strane vanjskih auditora.

Jadran spada u najčišća europska mora. Sačuvajmo ga!

POLITIKA ZAŠTITE OKOLIŠA

Naši ciljevi iz područja uključuju:

 • Poštivanje svih odredbi Zakona te pozitivne prakse iz područja zaštite okoliša
 • Smanjenje potrošnje resursa kao što su voda, gorivo i električna energija
 • Omogućavanje odvojenog prikupljanja otpada i recikliranja

Kako bismo postigli zadane ciljeve redovito:

 • Isključujemo priključke na vodu, električnu energiju te grijanje kada nema potrebe za njihovim korištenjem
 • Smanjujemo potrošnju vode korištenjem pištolja za vodu
 • Minimiziramo količinu papirnatog i kartonskog otpada naručujući velika pakiranja, te višestrukim korištenjem uredskog papira (dvostrani print i sl.)
 • Dajemo prednost korištenju elektronskih načina komunikacije pred klasičnim papirnatim oblicima
 • Osiguravamo kapacitete za odvojeno prikupljanje otpada i recikliranje te potičemo sve korisnike marine da čine isto
 • Osiguravamo kapacitete za odvojeno prikupljanje opasnog otpada te ga zbrinjavamo u skladu sa zakonom
 • Aktivnim mjerama potičemo korisnike na korištenje materijala i antivegetativnih boja s minimalnim učinkom na okoliš. Aplikatori za boje te posude kontaminirane bojom prikupljaju se odvojeno.
 • Promoviramo održivi razvoj potičući sve sudionike na kupnju lokalnih proizvoda, smanjenje otpada te korištenje alternativnih izvora energije i javnog prijevoza
 • Korisnicima osiguravamo informacije o osjetljivim područjima na Jadranu
 • Naše aktivnosti, kao i aktivnosti udruga za zaštitu okoliša, promoviramo putem naših web i facebook stranica, te drugim načinima informiranja
 • Kontinuirano planiramo, provodimo i kontroliramo nove programe i projekte namijenjene očuvanju okoliša

ZELENO-PLAVI SAVJETI I PRAVILA

 • Izbjegavajte korištenje plastičnih vrećica; radije odaberite platnene. Agana svojim korisnicima poklanja platnene vrećice.
 • Odvajajte otpad za recikliranje.
 • Smanjite količinu ambalažnog otpada korištenjem velikih pakiranja proizvoda.
 • Koristite predmete za višekratnu uporabu.
 • Isključujte sve priključke na struju, vodu ili plin kada ih ne koristite ili se ne nalazite na plovilu.
 • Ne bacajte nikakav otpad u more; posebno žvakaće gume te opuške cigareta. Predmete na palubi vežite/osigurajte kako ne bi slučajno završili u moru.
 • Koristite bio-razgradive deterdžente pri pranju svojih plovila. Izbjegavajte sve koji sadrže klor, fosfate i sl.
 • Koristite antivegetativne boje s minimalnim sadržajem bakra i drugih biocida.
 • Ne koristite brodski wc dok ste u marini.
 • Holding tankove praznite koristeći raspoložive sisteme u marini.*
 • Ne bacajte nikakav otpad u wc školjke zbog opasnosti od začepljenja odvoda. Koristite kante.
 • U kaljužni prostor ugradite filtere i mastolovke*
 • Redovito servisirajte motore na plovilu; smanjite emisije CO2
 • Smanjite brzinu plovidbe.
 • Ako se želite usidriti provjerite je li područje zaštićeno ili zaraženo nekom invazivnom vrstom (npr. caulerpa taxifolia)
 • Opasni otpad (antivegetativne boje i aplikatori, baterije, filteri, ulja, zauljene krpe, talog iz separatora) odlažite u posebno označene spremnike*
 • Pri radovima na podvodnom dijelu plovila koristite alate s usisivačem kako bi spriječili širenje mikro čestica.*


Kršenje pravila označenih * rezultira novčanom kaznom za prekršitelja.


Izvori korisnih informacija:

www.thegreenblue.org.uk

www.izor.hr

Kontaktirajte nas na:

Tel: +385 21 889 411
Fax: +385 21 889 010