POSEBNE PONUDE

Popusti navedeni u nastavku obračunavaju se na cijene iskazane u aktualnom cjeniku usluga marine za 2023. godinu. Cjenik usluga 2023. možete preuzeti ovdje.

Cijene koje su prikazane u nastavku izražene su u eurima i uključuju PDV.

POPUSTE NIJE MOGUĆE ZBRAJATI I MEĐUSOBNO SE ISKLJUČUJU.

1. PONUDA ZA POTROŠAČE KOJI IMAJU PREBIVALIŠTE NA PODRUČJU OPĆINE MARINA
Potrošači koji imaju prebivalište na području Općine Marina (domicilno stanovništvo; uz predočenje osobne iskaznice) i u vlasništvu su plovila dužine do 12 metara (jednom godišnje) mogu ostvariti popust od 50 % na cijenu dizalice. Podmetači i dnevni vez kopno u periodu od max. 10 dana se ne naplaćuju.

Popust se primjenjuje u periodu 01.01.-31.12.2023.
2. PONUDA ZA VANJSKE CHARTER TVRTKE
Potrošači vanjske charter tvrtke (koje ne posluju unutar marine) koje zbog obavljanja servisiranja plovila koriste uslugu dizalice, uz kopiju dokumenta na kojem je vidljiva gospodarska namjena plovila, imaju sljedeći popust:

15% popusta na uslugu dizalice – vrijedi za sva plovila ako je ukupno dovedeno 3-15 plovila
20% popusta na uslugu dizalice – vrijedi za sva plovila ako je ukupno dovedeno više od 15 plovila

Sve ostale usluge naplaćuju se sukladno važećem Cjeniku usluga marine.
Određena visina popusta se ostvaruje za svako dovedeno plovilo samo ako potrošač unaprijed dostavi listu sa ukupnim brojem plovila koje će izvaditi.

Popust se primjenjuje u periodu 01.01.-31.12.2023.3. PONUDA ZA OVLAŠTENE DISTRIBUTERE PLOVILA

Za skupinu potrošača Ovlašteni distributeri plovila koji u marinu na godišnjoj razini dovedu više od 5 plovila (uz kopiju dokumenta na kojem je vidljivo ovlaštenje) i koriste usluge dizalice i/ili veza, uz obvezu prethodne rezervacije sukladno rasploživosti marine, odobrava se popust od 50 % na cijenu veza i dizalice.

Popust se primjenjuje u periodu 01.01.-31.12.2023.


4. PONUDA ZA MANJA PLOVILA KOJA SU DOVEDENA NA TRAJERU DO 10 metara

Vlasnici manjih plovila (max. dužine do 10 m) koja su dovedena na trajleru i unaprijed plate dvije operacije (spuštanje i dizanje) mogu ostvariti 20 % popusta na redovne cijene dizalice iz Cjenika usluga. 

Cijene parkinga za auto su: 10€ - dan, 50€ - tjedan, 150€ - mjesec
Cijene parkinga za trajler su: 12€ - dan, 60€ - tjedan, 150€ - mjesec

Popust se primjenjuje u periodu 01.01.-31.12.2023. godine.


5. MJESEČNI VEZ U MORU, SAMO ZA PLOVILA DUŽINE DO 11 metara

Vez u moru po posebnim cijenama za plovila dužine do 11 metara je potrebno unaprijed rezervirati, a marina će ih osigurati sukladno raspoloživosti. Mjesečni vez po ovim cijenama se naplaćuje unaprijed. 

-8m 770€, -9m 830€, -10m 910€, -11m 960€
Popust se primjenjuje u periodu 01.05.-30.09.2023.

-8m 695€, -9m 750€, -10m 820€, -11m 865€
Popust se primjenjuje u periodu 01.01.-30.04.2023. i 01.10.-31.12.2023. 


6. LJETNI VEZ KOPNO

Posebne cijene mjesečnog veza na kopnu tijekom ljetnih mjeseci mogu koristiti samo tranzitna plovila za boravak od mjesec dana i duže. Vez na kopnu je potrebno ranije rezervirati, plaća se unaprijed nakon što marina potvrdi raspoloživost suhog veza.

Cijene mjesečnog veza na kopnu za određene dužine plovila su:

-8m 340€, -9m 370€, -10m 410€, -11m 440€, -12m 470€, -13m 495€, -14m 530€, -15m 570€, -16m 680€, -17m 750€, -18m 790€, -19m 870€, -20m 930€, -21m 1050€

Podmetači za prvi mjesec boravka na kopnu se ne naplaćuju. Dizanje i spuštanje plovila kao i ostale usluge se naplaćuju po redovnim cijenama iz Cjenika usluga marine.

Popust se primjenjuje u periodu 01.05.-30.09.2023. godine.

7. POSEBNA PONUDA ZA UPLOVLJENJA UTORKOM
Za tranzitna plovila koja uplove utorkom, na cijenu ukupnog boravka (koji je moguć najkasnije do petka) obračunava se 20 % popusta. 

Popust se primjenjuje u periodu 01.07.-31.08.2023. godine.


8. PONUDA ZA DUŽI BORAVAK NA TRANZITNOM VEZU

Za uslugu tranzitnog veza u moru u trajanju od 3 do 30 dana nudi se popust od 10 % na cijenu ukupnog boravka.

Popust se primjenjuje u peroidu 01.01.-31.12.2023. godine.

 
9.
POSEBNA PONUDA ZA FLOTILE ILI ORGANIZIRANE GRUPNE DOLASKE PLOVILA

Za skupinu plovila koja isti dan uplove u marinu i dio su flotile ili neke druge organizirane grupne plovidbe, odobrava se popust na tranzitni vez u moru na cijenu ukupnog boravka, uz obvezu prethodne rezervacije vezova sukladno raspoloživosti marine i to kako slijedi:


Dnevni vez u moru za 5-10 plovila - 15 % popusta
Dnevni vez u moru za više od 10 plovila - 25 % popusta 

Popust se primjenjuje od 01.01.-31.12.2023. godine.
Za više detalja o pojedinim ponudama molimo kontaktirajte recepciju marine. Marina ne odgovara za eventualne pogreške objavljene na WEB stranici.

Kontaktirajte nas na:

Tel: +385 21 889 411
Fax: +385 21 889 010