JAHTING SPORT AGANA d.o.o. za nautički turizam,
Registriran kod: Trgovački sud u Splitu,Tt-08/1010-3, MBS: 060243149, MB:02377659
Žiro-račun: HR9324840081104699762, kod Raiffeisenbank Austria d.d., Petrinjska 59, Zagreb
Temeljni kapital: 2.445.192,12 € uplaćen u cijelosti
Član uprave: Sven Delić

Ispunite obrazac ukoliko imate pitanja za nas

* Upisom svojih podataka u gore navedena polja dajem suglasnost da tvrtka Jahting Sport Agana d.o.o. obrađuje moje podatke isključivo u svrhu izdavanja ponude za traženi upit ili odgovora na moj upit postavljen u za to predviđen okvir. Ovime ujedno izjavljujem da sam u cijelosti informiran o mojim sljedećim pravima vezanima za obradu podataka sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o svim odredbama dokumenata Opće politike zaštite osobnih podataka Jahting Sport Agana d.o.o. i Pravilnika o zaštiti osobnih podataka koji su objavljeni na službenoj web stranici marine.

Kontaktirajte nas na:

Tel: +385 21 889 411
Fax: +385 21 889 010