ODLUKA O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA DODJELU STUDENTISKIH STIPENDIJA 2023./2024.
Društvo Jahting Sport Agana d.o.o, Dr. Franje Tuđmana 5, 21222 Marina, OIB: 35407400534, zastupano po direktoru Svenu Deliću, dana 02.10.2023. godine donosi

ODLUKU
o raspisivanju natječaja za dodjelu studentskih stipendija

1. Raspisuje se natječaj za dodjelu stipendija isključivo redovitim studentima s područja općine Marina za akademsku godinu 2023./2024.

2. Po provedenom natječaju i utvrđenoj bodovnoj listi dodijeliti će se 4 studentske stipendije u visini od 100,00 € (stotinueura) mjesečno.

3. Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju redoviti studenti 2.,3.,4.,5. i 6. godine studija koji imaju prebivalište na području općine Marina uključujući i stipendiste drugih tvrtki ili institucija pod uvjetom da zbroj svih stipendija ne prelazi 213,00 eura mjesečno.

4. Stipendisti moraju ostvarivati sljedeće uvjete: da su državljani Republike Hrvatske; da su redoviti studenti; prednost ostvaruju studenti koji pohađaju Sveučilišni preddiplomski/diplomski studij u Republici Hrvatskoj.

5. Rok za podnošenje zahtjeva iznosi 15 dana od dana objave natječaja, a u postupak rješavanja uzimat će se samo potpuno dokumentirani zahtjevi pravodobno dostavljeni na adresu Društva.

6. Zahtjevi sa kontakt podacima se dostavljaju poštom na adresu Jahting Sport Agana d.o.o., Dr. Franje Tuđmana 5, 21222 Marina; e-mailom na: info@marina-agana.hr ili osobno na recepciju Društva.

7. Zahtjevu treba priložiti sljedeću dokumentaciju:
- potvrdu o statusu redovitog studenta
- potvrdu - prijepis ocjena
- elektronički zapis / preslika domovnice i osobne iskaznice
- izjavu studenta da ne prima drugu stipendiju ili izjavu studenta o visini druge stipendije s potvrdom isplatitelja.
- privolu – suglasnost da je student upoznat sa tim da će se svi njegovi predani dokumenti i podaci na njima koristiti od strane Jahting Sport Agana d.o.o. isključivo radi obrade zahtjeva za ostvarenjem prava na stipendiju.

8. Sve zaprimljene zahtjeve kojima će biti obavezno priložena gore navedena dokumentacija rješavati će Povjerenstvo za stipendije.

9. Studenti kojima se stipendije odobre, biti će pozvani radi zaključivanja Ugovora. Prilikom zaključivanja Ugovora, studenti trebaju dostaviti IBAN broj računa na koji će se vršiti isplate.

10. Stipendije će se isplaćivati mjesečno za period od listopada 2023. godine do rujna 2024. godine.

11. Korisnik stipendije gubi pravo na isplatu stipendije ako prekine upisani studij za koji mu je stipendija odobrena.Sven Delić

Direktor
Jahting Sport Agana d.o.o.

Kontaktirajte nas na:

Tel: +385 21 889 411
Fax: +385 21 889 010