POSEBNE PONUDE

POSEBNE SKUPINE POTROŠAČA


Popusti navedeni u nastavku obračunavaju se na cijene iskazane u aktualnom cjeniku usluga marine za 2023. godinu. Navedeni popusti vrijede cijelu godinu. Cjenik usluga 2023. možete preuzeti ovdje.

Cijene koje su prikazane u nastavku izražene su u eurima i uključuju PDV.

POPUSTE NIJE MOGUĆE ZBRAJATI I MEĐUSOBNO SE ISKLJUČUJU.

1. PONUDA ZA POTROŠAČE KOJI IMAJU PREBIVALIŠTE NA PODRUČJU OPĆINE MARINA
Potrošači koji imaju prebivalište na području Općine Marina (domicilno stanovništvo; uz predočenje osobne iskaznice) i u vlasništvu su plovila dužine do 12 metara (jednom godišnje) mogu ostvariti popust od 50 % na cijenu dizalice. Podmetači i dnevni vez kopno u periodu od max. 10 dana se ne naplaćuju.


2. PONUDA ZA VANJSKE CHARTER TVRTKE
Potrošači vanjske charter tvrtke (koje ne posluju unutar marine) koje zbog obavljanja servisiranja plovila koriste uslugu dizalice, uz kopiju dokumenta na kojem je vidljiva gospodarska namjena plovila, imaju sljedeći popust:

15% popusta na uslugu dizalice – vrijedi za sva plovila ako ih je ukupno dovedeno 3-15 plovila
20% popusta na uslugu dizalice – vrijedi za sva plovila ako ih je ukupno dovedeno više od 15 plovila

Sve ostale usluge naplaćuju se sukladno važećem cjeniku marine.
Određena visina popusta se ostvaruje za svako dovedeno plovilo samo ako potrošač unaprijed dostavi listu sa ukupnim brojem plovila koje će izvaditi.

3. PONUDA ZA OVLAŠTENE DISTRIBUTERE PLOVILA

Za skupinu potrošača Ovlašteni distributeri plovila koji u marinu na godišnjoj razini dovedu više od 5 plovila (uz kopiju dokumenta na kojem je vidljivo ovlaštenje) i koriste usluge dizalice i/ili veza, uz obvezu prethodne rezervacije sukladno rasploživosti marine, odobrava se popust od 50 % na cijenu veza i dizalice.

Za više detalja o pojedinim ponudama molimo kontaktirajte recepciju marine. Marina ne odgovara za eventualne pogreške objavljene na WEB stranici.


POSEBNE PONUDE

1. PONUDA ZA MANJA PLOVILA NA TRAJERU DO -10m

Vlasnci manjih plovila (max. dužine do 10 m) koja u marinu dovezu plovila na trajleru i koriste uslugu dizalice imaju sljedeći popust:

Dizanje i spuštanje plovila dužine do 10 m -20% popusta

Popust se primjenjuje od 01.01.-31.12.2023. godine.


2.MJESEČNI VEZ U MORU, SAMO ZA PLOVILA DO -11m

 

 

01.05.-30.09.

01.10.-30.04.

-8 m

770 €

695 €

-9 m

830 €

750 €

-10 m

910 €

820 €

-11 m

960 €

865 €3. LJETNI VEZ KOPNO, SAMO ZA TRANZITNA PLOVILA

Ponuda vrijedi od 01.05.-30.09.2023.


-8 m

340 €

-15 m

570 €

-9 m

370 €

-16 m

680 €

-10 m

410 €

-17 m

750 €

-11 m

440 €

-18 m

790 €

-12 m

470 €

-19 m

870 €

-13 m

495 €

-20 m

930 €

-14 m

530 €

-21 m

1050 €


Podmetači / ležaljke se za prvi mjesec boravka na kopnu ne naplaćuju.

 

4. POSEBNA PONUDA ZA UPLOVLJENJA UTORKOM
Za tranzitna plovila koja uplove utorkom, na cijenu ukupnog boravka (koji je moguć najkasnije do petka) obračunava se 20 % popusta.

Popust se primjenjuje od 01.07.-31.08.2023. godine.

5. PONUDA ZA DUŽI BORAVAK NA TRANZITNOM VEZU

Za uslugu tranzitnog veza u moru u trajanju od 3 do 30 dana nudimo popust od 10 % na cijenu ukupnog boravka. 

Popust se primjenjuje od 01.01.-31.12.2023. godine.

 
6.
POSEBNA PONUDA ZA FLOTILE ILI ORGANIZIRANE GRUPNE DOLASKE PLOVILA

Za skupinu plovila koja isti dan uplove u marinu i dio su flotile ili neke druge organizirane grupne plovidbe, odobrava se popust na tranzitni vez u moru na cijenu ukupnog boravka, uz obvezu prethodne rezervacije vezova sukladno raspoloživosti marine i to kako slijedi:


Dnevni vez u moru za 5-10 plovila - 15 % popusta
Dnevni vez u moru za više od 10 plovila - 25 % popusta 

Popust se primjenjuje od 01.01.-31.12.2023. godine.

Za više detalja o pojedinim ponudama molimo kontaktirajte recepciju marine. Marina ne odgovara za eventualne pogreške objavljene na WEB stranici.

Kontaktirajte nas na:

Tel: +385 21 889 411
Fax: +385 21 889 010