Novi ONLINE sustav plaćanja turističke pristojbe za nautičare za 2022. godinu


VAŽNO: Turističku pristojbu možete platiti prema dužini plovila ili prema broju osoba koje će boraviti na plovilu.

Online plaćanje možete izvršiti na Web stranici nautika.evisitor.hr.

Kontaktirajte nas na:

Tel: +385 21 889 411
Fax: +385 21 889 010