Green Sail ONLINE TEČAJ


Marina Agana je jedna od partnerskih marina neprofitne udruge Green Sail - koja potiče razvoj održivog nautičkog turizma predlažući preventivne i korektivne mjere za partnerske marine i čartere. 

Od strane udruge pokrenut je prvi, internetski obrazovni tečaj pod nazivom Introduction to Marine Sustainability. 

Besplatan je, kratkog trajanja i dostupan na engleskom jeziku, a možete ga pregledati ovdje.




Posebno je dizajniran da zamijeni obuku na licu mjesta i pruži uvid u odgovoran pristup turizmu i morskom okolišu presudnom za održivu budućnost.

Tečaj traje nešto više od jednog sata i ispituje neraskidivi odnos između ljudi, mora i oceana, identificira čimbenike koji utječu na klimatske promjene i njihove posljedice, podiže svijest o problemu morskog otpada i drugih prijetnji onečišćenja te naglašava važnost odabira održivog turizma u današnjem svijetu.

Kontaktirajte nas na:

Tel: +385 21 889 411
Fax: +385 21 889 010